Premiumpaket

Helhetsservice för utveckling och lönsamhet i skogsföretag

Som Premiumkund hos oss får du den helhetsservice du behöver för att kunna fokusera på utveckling av din verksamhet och lönsamhet i ditt skogsföretag. Utöver utbildningar och verktyg så får du support kring företagsfrågor och information kring aktuella ämnen i skogsbranschen. Vårt Premiumpaket är ett månadsabonnemang och i det ingår allt från Affärsskolan till certifieringsdokumentation, nätverksträffar,  rabatter samt support kring företagsfrågor.

I Premiumpaketet ingår;

 • affärsskolan som innehåller utbildningar och verktyg för kalkyl, bortsättning, avtal, ekonomi- och produktionsuppföljning samt ett nytt webbaserat kalkylprogram
 • en komplett företagsanpassad certifieringsdokumentation som digitaliseras
 • ajourhållning kring företagets certifiering
 • en kontinuerligt uppdaterad utbildningsplan
 • påminnelser om ditt företags återkommande kravutbildningar
 • service vid anmälan till kurser
 • kravkurser till rabatterat pris
 • påminnelser om förnyelse av farligt avfall till Länsstyrelsen
 • påminnelser om kommande tankbesiktningar
 • rabatt på godkända tankar
 • praktiska transportdokument för farligt avfall
 • förmedling av säkerhetsrådgivare vid transporter av farligt gods
 • support kring företagsfrågor
 • information i aktuella bransch- och företagsfrågor
 • informationsmöten och nätverksmöten

Affärsskolan ingår i priset för företagsledare som är Premiumkunder, alla anställda har också rabatterat pris på kurserna.

För mer information och priser kontakta oss;

Tel: Björn 070-333 44 03 eller mejla oss
do-my-essays.org