Transportdokumentation för transport av farligt avfall

Vi erbjuder en praktisk lösning för den transportdokumentation som krävs vid transporter av farligt avfall. Våra transportdokument genererar direkt en kopia till mottagaren och ett original som kan arkiveras. I vårt Premiumpaket ingår ett visst antal transportdokument, givetvis kan du även beställa dem separat genom oss.

Vill ni köpa våra praktiska Transportdokument för farligt avfall?

Beställ dem genom att kontakta oss:

Björn Åslin, 070-333 44 03
Mejla oss

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet, och den som tar emot avfallet, se till att det finns ett transportdokument. Detta i enlighet med Statens Naturvårdsverks föreskrifter om transportdokument för transport av farligt avfall, läs mer på transporter av farligt avfall på naturvardsverket.se