Förmedling av  Säkerhetsrådgivare till skogsbranschen

Om du hanterar och transporterar en viss mängd Farligt Gods i din skogsverksamhet så krävs enligt svensk lag en Säkerhetsrådgivare i den dagliga verksamheten. Kravet omfattar alla transportslag och innefattar således även transporter inom skogsnäringen.

Kravet grundas på en EG- direktiv, 96/35/EG, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är tillsynsmyndighet. Mer information om kraven på Säkerhetsrådgivare finns att läsa på MSB:S webbplats, klicka här.

Till våra Premiumkunder så förmedlar vi kontakter till Säkerhetsrådgivare i skogsbranschen. Hör av dig till oss så hjälper vi dig;

070-333 44 03

Mejla oss
buy case study