Allt som krävs för att klara en PEFC-skogscertifiering

Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.  Skogsbrukscertifieringen för  mindre skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer genomförs genom gruppcertifiering, ett så kallat certifieringsparaply. Vi hjälper dig med det som krävs för att klara en PEFC-skogscertifiering av din skogsentreprenad.

Svenska PEFC entreprenörstandard definerar de krav som ska vara uppfyllda för ett bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska utfärdas. På en certifierad skogsentreprenör ställs vissa krav som exempelvis kompetens, personalfrågor samt rutiner på arbetsplatsen, godkända oljor samt glykol, avfallshantering och nödlägesrutiner.

En PEFC-certifiering innebär en garanti för dina kunder att din produkt eller tjänst följer specifika kvalitetskrav, en standard. Skogsstandarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard. Mer om Skogstandarden för skogsbruk kan du läsa på pefc.se

En PEFC-certifiering garanterar för dina kunder ”att skogen sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe.” Källa: pefc.se, här kan du även läsa mer om PEFC-certifiering.