Företagsanpassad certifieringsdokumentation enligt PEFC-krav

Vi hjälper dig som bedriver skogsentreprenad med en företagsanpassad certifieringsdokumentation för att klara kraven enligt PEFC. Vi har lång erfarenhet av praktisk arbete med anpassad certifiering av skogsentreprenadföretag och hjälper dig med material och rådgivning för just din certifiering.

Genom att digitalisera dina certifieringsdokument skapar vi en uppdaterad produkt med avstämningar inför den årliga självkontrollen, påminnelser om kravutbildningar, besiktningar och förnyelse av tillstånd med mera. Givetvis levereras också en företagsanpassad certifieringsdokumentation i pärmar för placering på arbetsplatsen. I kontorspärmen finns dokumenten som PEFC kräver och de dokument som ska finnas på arbetsplatserna finns även i kojpärmen/kojpärmar som förvaras ute på respektive arbetsplats i skogen. Även bilpärmar är framtagna.

Våra kojpärmar skapar  förutsättningar för att säkerställa de rutiner som krävs på arbetsplatsen. Viktigt är att se till att all personal är bekant med materialet och att ditt företag skapar egna rutiner för det framtida arbetet med företagets PEFC.

Vill även ni ha hjälp med er PEFC-dokumentation? Hör av er till oss för offert.
Få en företagsanpassad lösning som håller över tid.

Björn Åslin, 070-333 44 03

Mejla oss