Stöd för din PEFC-certifiering

Vi ger dig det stöd du behöver för att hålla din PEFC-certifiering uppdaterad. Genom att digitalisera dina certifieringsdokument skapar vi en uppdaterad produkt med avstämningar inför den årliga självkontrollen, påminnelser om kravutbildningar, besiktningar och förnyelse av tillstånd med mera. Givetvis tillhandahåller vi även anpassad dokumentation för din arbetsplats. Du får helt enkelt en komplett företagsanpassad certifieringsdokumentation. Vi erbjuder skogsentreprenörer följande kring PEFC:

  • en komplett företagsanpassad certifieringsdokumentation med digitaliserade certifieringsdokument
  • ajourhållning av skogsföretagets certifiering
  • uppdaterad utbildningsplan
  • påminnelser om återkommande kravutbildningar
  • påminnelser om förnyelse farligt avfall till Länsstyrelsen
  • påminnelser om kommande tankbesiktningar
  • praktiska transportdokument för farligt avfall
  • förmedling av säkerhetsrådgivare vid transporter av farligt gods

Vi säljer även godkända dieseltankar. Bli premiumkund hos Branschutvecklarna! Då får du ta del av hela denna service samt mycket mera