Natur- och Kulturmiljövård, förnyelsekursVi samarbetar med utbildningsföretaget Vericate för flertalet av våra kurser och de är även kurssamordnare för Natur- och kulturmiljövård.

Natur- och kulturmiljövård är en kurs för dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Hur applicerar du ditt kunnande på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i din arbetsmiljö, skogen?

Kursen säkerställer de kompetenskrav som PEFC ställer och efter godkänd kurs utfärdas kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård.

För att få gå kursen så krävs en genomförd grundkurs i Natur- och kulturmiljövård eller kurser som har motsvarande innehåll.

Natur- och kulturmiljövård genomförs under en dag med både ett praktiskt test och ett teoretiskt test. Kursen sker både inomhus och utomhus.

Läs mer och boka på vericate.se

Premiumkund?

Premiumkunder hos Branschutvecklarna har rabatt på kursen. Rabattkoden anges vid kursanmälan.

Målgrupp

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Kunskapskrav

Grundkurs i Natur- och kulturmiljövård eller kurser som har motsvarande innehåll.

Utbildningsmetod

Lärarledd på plats. Utbildningen sker både inomhus och utomhus i skogsmiljö.

Dokumentation

Efter godkända prov utfärdas kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård.

Längd

1 dag