Heta ArbetenVi samarbetar med utbildningsföretaget Vericate för flertalet av våra kurser och de är även kurssamordnare för Heta arbeten.

Hur gör du som arbetar inom skogsbranschen dig förberedd när olyckan är framme? Vilka faror är vanligast vid heta arbeten?

Heta arbeten är en kurs för dig som utför heta arbeten på en arbetsplats och ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Den som hanterar heta arbeten måste ha ett certifikat för Heta arbeten vilket utfärdas efter genomförd och godkänd kurs. Detta är ett krav såväl från försäkringsbolag som för PEFC-certifiering inom skogsbruket.

Kursen genomförs under en dag och både teori och praktik ingår.

Läs mer och boka på vericate.se

Premiumkund?

Premiumkunder hos Branschutvecklarna har rabatt på kursen. Rabattkoden anges vid kursanmälan.

Målgrupp

För dig som utför heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Kunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmetod

Lärarledd utbildning på plats. Teori med praktisk brandsläckningsövning. Medtag oömma kläder.

Dokumentation

Certifikat efter godkänt prov heta arbeten.

Längd

1 dag