Första Hjälpen L-ABC/HLRVi samarbetar med utbildningsföretaget Vericate för flertalet av våra kurser och de är även kurssamordnare för Första Hjälpen L-ABC/HLR.

Första Hjälpen L-ABC/HLR är en kurs för all personal i skogsbranschen. Kursen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador tills att professionell hjälp anländer till platsen. Kursen ger också grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning.

Enligt AFS 1999:07 och PEFC, behöver det finnas ett tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället och kunskaper och färdigheter i första hjälpen måste hållas aktuella.

Läs mer och boka på vericate.se

Premiumkund?

Premiumkunder hos Branschutvecklarna har rabatt på kursen. Rabattkoden anges vid kursanmälan.

Målgrupp

All personal på en arbetsplats i enlighet med AFS 1999:07.

Kunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmetod

Lärarledd kurs på plats där teori blandas med praktik.

Dokumentation

Kursintyg.

Längd

4 tim