Bortsättningskurs

Kurs-ID: 2001


Vilka förutsättningar styr ditt pris?

Hur snabbt går det att skota, hur påverkar lutning och ytstruktur min produktion, hur mycket underväxt är det, hur långt är skotningsavståndet…?

Vi erbjuder er en kursdag kring förutsättningar och bortsättningar som ger dig rätt verktyg för att prissätta rätt och skapa ett lönsamt skogsbruk.

Premiumkunder

Kursplats gratis för ägare, anställda har rabatterat pris

Målgrupp

Skogsentreprenörer, maskinförare, planerare och tjänstemän.

Kunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmetod

Lärarledd, både inomhus och utomhus. Medtag kläder för utomhusaktivitet.

Längd

1 dag