Beställningsvillkor

Villkor

Branschutvecklarna tillhandahåller utbildning samt service som i första hand riktar sig till skogsbruket.

Priser
Kostnaden för tjänsten Premiumkund samt utbildningsavtal anges i avtal. Priser för öppna utbildningar anges på vår hemsida. Premiumkunder samt kunder med utbildningsavtal har rabatter. Avtalat pris är i svenska kronor (SEK) och exkluderar gällande moms. Utbildningar och övriga tjänster som offereras, innehåller specificerade uppgifter om pris samt moms.

Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget och/eller inköpspriser, samt ändringar i eller uppkomst av nya lagstadgade avgifter.

Beställning
Önskad utbildning ska vara beställd och betald i förskott innan utbildning påbörjas om ej annat överenskommits. Vi reserverar oss mot slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Vi förbehåller oss även rätten att restnotera eller annullera beställningar av produkter som är slut i lager.

Kundservice
Kontakta vår kundservice via:
Telefon: +46(0)70-333 44 03
E-post: info@brutab.se

Postadress
Branschutvecklarna i Norr AB
Centralgatan 27 A
840 70 Hammarstrand
Organisationsnummer: 559004-2304

Av- eller ombokning av lärarledd utbildning
Vid av- eller ombokning 10-20 arbetsdagar innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Om du avbokar/ombokar 0 – 9 arbetsdagar innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.  Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med oss. Återbetalning av utbildningsavgift sker genom kreditering på kreditfaktura.

Inställd eller flyttad utbildning
Branschutvecklarna förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum samt ort. Beställande kund meddelas i god tid vid inställd eller flyttad utbildning.

Betalningsalternativ
Som kund betalar du med faktura. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift enligt information på faktura.

Ej mottagen leverans/outlöst beställning 
Vid ej mottagen leverans/outlöst beställning returneras aktuellt paket till Branschutvecklarna. Branschutvecklarna förbehåller sig rätten att debitera kostnaden för sådan retur.

Din rätt till hjälp
Du har som kund alltid rätt att vända dig direkt till Branschutvecklarna i Norr AB för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör beställning. Se även mer information om din rätt, inklusive att få en tvist prövad utanför domstol, som konsument på www.ko.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”) rekommendationer. 

Sekretesspolicy

Personuppgifter
Branschutvecklarna i Norr AB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar ett företag som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Branschutvecklarna lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. För att uppnå detta kan dina uppgifter komma att samköras med andra register och lämnas till andra bolag som tillhör Branschutvecklarna, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, till exempel för utskick av erbjudanden.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Branschutvecklarnas kundservice så hjälper vi dig.

Cookies
Vår hemsida innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ned på din dator. Det går bra att se sig omkring på hemsidan utan cookies. Det går däremot inte att handla då vi använder cookies för att hantera innehållet i din varukorg.

Om din webbläsare eller brandvägg är inställd till att neka lagring av cookies kan du istället kontakta vår kundservice och göra din beställning via telefon, eller e-post. Aktivera, eller stänga av cookies gör man genom inställningar i sin webbläsare (det fungerar lite olika beroende på vilken webbläsare du har).

Ansvar
Branschutvecklarna ansvarar endast för skador som täcks av Branschutvecklarnas företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella produkten eller de aktuella produkterna. Branschutvecklarna ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Branschutvecklarnas ansvar enligt produktansvarslagen).

Force majeure 
Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Branschutvecklarnas kontroll kan det förekomma att Branschutvecklarna inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor under den tid då force majeure råder. Om force majeure råder i mer än två månader och Branschutvecklarnas förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller Branschutvecklarna rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

Upphovsrätt
Innehållet på vår webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Branschutvecklarna. Informationen på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på vår webbplats är förbjudet. All text, grafisk design, logotyper, bilder m.m. tillhör Branschutvecklarna i Norr AB och får inte kopieras.

Varumärke
Det är inte tillåtet att använda Branschutvecklarnas varumärke och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium utan överenskommelse med Branschutvecklarna.

Övrigt
Vi reserverar oss för text och bildfel på vår hemsida samt i våra reklamutskick. Informationen på vår webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala eventuella fel.