Prissättning, lönsamhet och utvecklingsmöjligheter i skogsbranschen

Bortsättningskurs

Vilka förutsättningar styr din prissättning? Hur snabbt går det att skota, hur påverkar lutning och ytstruktur min produktion, hur mycket underväxt är det, hur långt är skotningsavståndet m.m…?

Vi erbjuder en kurs kring förutsättningar och prissättning kopplat till lönsamhet och utvecklingsmöjligheter i skogsbranschen.

Borts