24 Feb

En blöt höst följd av stora mängder snö under vintern ställer till det för skogsindustrin. För Domsjö har det lett till att bioraffinaderiet begränsar sin produktion med cirka 10 % för att spara på virket som finns enligt Skog Supply och det är ett virkeslager som krymper. Man uppskattar att det totala virkeslagret är 60 procent mindre än under ett normalår. Även de Baltiska länderna är drabbade av vintern så importmöjligheterna minskar därifrån.

Läs mer på Skog Supply:s hemsida: Klicka här