24 Feb

Det japanska skogsbolaget Sumitomo Forestry planerar att skyskrapan ska stå klar 2041. Byggnadsmaterialet ska till 90 procent bestå av trä som förstärks av en stålkonstruktion. Inomhusmiljön ska vara helt i trä. Hela bygget planeras bli 350 meter och  bestå av 70 våningar.

Det kommer gå åt hela 185 000 kubikmeter trä till bygget, vilket motsvarar 8 000 trävillor. Beräkningen är att bygget kommer kosta 45 miljarder kronor innan det är på plats.

Läs hela artikel om det planerade bygget på SvD Näringsliv hemsida: Klicka här