11 Feb

Under Rottnes hela historia, har företaget aldrig sålt lika många maskiner som man gjorde i januari månad 2018. Det nya rekordet för en enskild månad är nu 35 maskiner. Målet är nu att öka produktionen ytterligare från årets planerade 175 maskiner till att varje år producera minst 200 maskiner uppger Rottne enligt Skogsaktuellt.

Läs mer på Skogsaktuellts hemsida: Klicka här