27 Jan

LRF Konsult har sammanställt 2017 års försäljningar av skogsmark. Genomsnittspriset för 2017 blir för hela landet 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent. Störst är dock ökningen i Jämtland, Västernorrland, Norrbottens- och Västerbottens kustland. Där har genomsnittspriserna stigit uppemot 15 procent. Södra Sverige har i stort sett oförändrade priser.

Dock skiljer det fortfarande mycket i pris mellan södra- och norra Sverige vad gäller kr/m3sk. 613 kr/m³sk får man betala i södra delarna av landet medans man i norra Sverige nu kommer upp i 276 kr/m³sk.

I mellersta Sverige från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland har priset för skogsmark stigit 2,6 procent till ett genomsnittspris på 415 kr/m³sk.

Läs mer på LRF Konsults egen hemsida: Klicka här