11 Jan

Den ovanligt milda vintern i Mellan- och Sydsverige samt Baltikum gör att drivningsförhållandena är svåra i dessa områden. Bland annat räknar Billerud Korsnäs med att bristen på massaved kommer att kosta uppåt 100 miljoner kronor första kvartalet detta år. I norra Sverige är ju vintern mer normal och ingen brist på massaved finns, enligt artikel i Land Skogsbruk.

I artikeln citeras även om att man inte ska hålla för osannolikt att vi kan komma att se en del prishöjningar på massaved framöver. Läs artikel i sin helhet på Land Skogsbruks hemsida: Klicka här